Petőfi utca a Facebook-on Kapcsolat

Küldjön ötletet, észrevételt, leleplező információt! szerk@petofiutca.hu

Alázzon meg minket a pénzével!


A Petőfi utca nem fogad el állami támogatást és nem közöl fizetett hirdetéseket. Az Ön támogatására viszont szükségünk van!
	

1998 óta veri vissza a Fidesz az ügynöktörvényt

2012.03.02. 12:42 petőfi utca

spy2_2_1.jpgA kormánytöbbség a múlt héten mindenfajta hozzászólás vagy magyarázat nélkül szavazta le, hogy az országgyűlés napirendre vegye Schiffer Andrásnak a rendszerváltás előtti ügynökök listáit és jelentéseit nyilvánosságra hozó törvényjavaslatát. Az államszocializmus elítélését alaptörvénybe emelő jobboldal ellenállása meglepőnek tűnhet, az aktákról szóló törvényhozási vita kronológiája azonban világos tendenciát mutat. A Fidesz 1998, az első Orbán-kormány megalakulása óta ellenáll a jelentések nyilvánosságra hozatalának.
 
Pártja sajtóosztályára irányította az Index riportereit Kerényi János fideszes országgyűlési képviselő, amikor azok arról kérdezték, hogy miért szavazta le Schiffer javaslatának tárgysorozatba vételét. A Petőfi utca ezt követően megkereste a Fidesz sajtóosztályát, ahonnan többszöri visszahívást követően végül Lázár János hétfői sajtótájékoztatójának összefoglalóját küldték el.
 
A Fidesz frakcióvezetője ekkor leszögezte, hogy szerinte ugyan az ügynöklistákat nyilvánosságra kell hozni, de ezzel a véleményével kisebbségben van a frakcióban, pártja ugyanis megosztott abban kérdésben, hogy az ügynökaktában szereplő információk az állam vagy megfigyelt személyek tulajdonát képezik. Schiffer javaslatának visszautasítását azonban nem önmagában ezzel magyarázta, hanem, hogy "nemzetbiztonsági kockázattal járna, ha a katonai titkosszolgálatok ilyen típusú adatai nyilvánosságra kerülnének".
 
Utóbbi lehet az egyik igazán fontos szempont, aminek érvényesítése mögött elsősorban a szolgálatokat "virtuóz módon" kezelő Kövér László igénye lehet - mondták egybehangzóan a témában jártas forrásaink. Az első Fidesz-kormányban a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter eszerint a szolgálatok stabil működését féltheti, bár 1990 óta valószínűleg az összes ügynök lecserélődött.
 
A másik ügydöntő szempont azonban a Fideszben és a párt holdudvarában lévő érintettek lehetnek. Az ügynökkérdésben jártas szakemberek szerint az ügynöktörvény különösen kényelmetlen helyzetbe hozhatja a Katolikus Egyház vezetőit és az 1990 előtti magas rangú külügyi beosztottakat. 
  
A titkosszolgálati akták nyilvánosságra hozatala ellen eddig a következő érveket hozták fel:
 
Ellenérv 1.
Az adatok egy jelentős részét megsemmisítették a kilencvenes évek elején.
 
A Kenedi-bizottság jelentése feltárta, hogy mely dokumentumok semmisültek meg, ugyanakkor azt is, hogy a mágnesszalagokon tárolt nyilvántartások manipulálatlanok, és teljes mértékűek - mondta el kérdésünkre Ungváry Krisztián történész, a bizottság egykori tagja. A 18 titkosított mágnesszalag jövője ugyanakkor bizonytalan, feldolgozásuk is leállt, miután a kormány 2010 végén rendeletben szüntette meg a még Bajnai Gordon által életre hívott bizottságot. A szalagokat felügyelő bizottság megszüntetését akkor azzal indokolták, hogy a kormány hamarosan törvénytervezetet fog benyújtani az ügynöklisták nyilvánosságra hozataláról, így a bizottság munkája okafogyottá vált. 
 
Ellenérv 2.
A kartonok egy részét manipulálhatták, így azokkal ártatlan embereket vádolhatnak.
 
Ungváry szerint ilyen utólagos manipuláció technikailag kizárt, ennél szigorúbb rendszerű nyilvántartás nincs a országban. "Olyan színvonalú állítás ez, mint hogy valaki a nyílt utcán könnyedén vehet útlevelet magának." Hamis karton kiállításához vagy olyan sorszámot kellett volna kiadni, amelyik még nem volt használt, de akkor a magas számozás lenne árulkodó, vagy pedig már kiadott számot, akkor viszont mindez visszakereshető lenne a naplókban. A naplókat folyamatos sorszámokkal vezették, ráadásul három különböző helyen tárolták, így az utólagos bejegyzés kivitelezhetetlen lett volna. Nem véletlen, hogy még soha senki nem tudott hamisított kartont felmutatni.
 
Ellenérv 3. 
Csak a tartótiszteket kéne nyilvánosságra hozni, a zsarolással beszervezett egyszerű jelentőket nem.
 
Az állambiztonsági hálózati nyilvántartásban mintegy 200 ezer név szerepel. Ez az összes 1950 és 1990 között beszervezett személyt jelenti, így azokat is, akik a beszervezésük után egyetlen találkozóra sem mentek el, és sosem készítettek jelentést. Ezek az információk azonban szintén kiderülnek a nyilvántartásból, mint ahogy az is, hogy ki meddig állt kapcsolatban a BM-mel: így nem fordulhatna elő, hogy egy ártatlan emberről gondoljuk azt, hogy tömeggyilkos volt. 
 
 
Ellenérv 4.
Eldöntetlen, hogy az ügynökaktában szereplő információk az állam vagy megfigyelt személyek tulajdonát képezik
 
 
Az ügynökaktákat az állam megbízásából állami alkalmazottak készítették, és kezelték, tulajdonjoguk valójában nem lehet kérdéses. Elvileg az aktákban szereplő érzékeny személyes információk kezelése jelenthetne problémát, és megzsarolt ügynökök esetében valószínűleg rengeteg ilyen lehet. Erre azonban már a jelenleg hatályos törvény is garanciákat nyújt. Az aktákat kutató szakemberek már most is csak anonimizált formában juthatnak hozzá olyan érzékeny információkhoz, mint például az egészségi állapot vagy a szexuális orientáció.
A meg nem született ügynöktörvény kronlógiája az 1990 utáni kormányok alatt
 
 
1990 január A Dunagate-ügy kapcsán a Fidesz és az SZDSZ közösen szorgalmazza az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát
 
 
 
Antal- és Boros-kormány (1990 - 1994)
 
1994 Hosszas politikai alkudozások után márciusára születik meg az első ügynöktörvény. Ez csak a politikai közszereplők átvilágításáról rendelkezett, de a listák nyilvánosságra hozataláról nem. 
 
 
Horn-kormány (1994 - 1998)
 
1994 végén az AB megsemmisíti a törvényt. Az alkotmánybírók diszkriminatívnak ítélték a vizsgálandó személyek körét, és hiányolták a nyilvántartást felügyelő szervet is.
1996-ban hozták létre az AB határozatának megfelelő jogszabályt, amely értelmében
1997-ben létrejött a Történeti Hivatal. További módosításokkal kiterjesztették a vizsgálandó személyek körét a bírákra, ügyészekre és a média azon vezető szereplőire, akik képesek a közvélemény befolyásolására. Az átvilágítást végző bírák vizsgálatának eredményei azonban semmilyen szükségszerű konzekvenciával nem jártak, hiába állapították meg több politikus érintettségét is, ennek akkor semmiféle következménye nem lett. 
 
 Első Orbán-kormány (1998 - 2002)
 
Medgyessy-kormány (2002-2004)
 
2002 A parlament bizottságot hoz létre a törvény módosítására, miután nyilvánosságra kerül, hogy Medgyessy Péter miniszterelnök a BM III/II-es ügyosztályának tisztje volt. A bizottság, főleg a kormányzó szocialisták ellenállása miatt, nem jutott érdemi eredményre. 
2003 A kormány törvényt alkot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról és arról, hogy az egykor megfigyeltek számára hozzáférhetővé váljanak a rájuk vonatkozó ügynökakták.
 
Gyurcsány-kormány (2004-2009)
 
2004 végén Gyurcsány Ferenc bejelenti, hogy korlátozás nélkül nyilvánosságra kell hozni az aktákat. 
2005 májusában a Fidesz javaslatára módosítják a 2003-as törvényt, melynek értelmében  a levéltár honlapján mindenki számára hozzáférhetőek lettek volna az akták. Két héttel a törvény elfogadása után azonban Mádl Ferenc köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult előzetes normakontrollt kérve. Az államfő szerint a törvény nem biztosít érdemi jogorvoslatot, és alkotmányos indok nélkül korlátozza az érintetettek személyes adatainak védelmét. A törvény emiatt nem lépett hatályba. 
2005 októberében az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta a jogszabályt. Az AB hiányolta azokat a garanciális feltételeket, melyek szavatolni tudták volna az adatok valódiságát. 
2007 végén összeállt a Kenedi-bizottság, melynek feladata többek között szakmai javaslatok meghozatala volt, melyek mentén elindulhatott volna egy új törvényi keret megalkotása. Bár egy év alatt elkészült a jelentésük, a törvényalkotás mégis elmaradt. Ismert, hogy a bizottságot vezető Kenedi János maga is az interneten történő teljes nyilvánosságra hozatal pártján volt. Jelentésükben megállapították, hogy az akkori törvények egyes kitételei nem az alkotmányos demokrácia emberi jogi szempontjait, hanem a titkosszolgálatok vélt érdekeit szolgálják. 
 
Bajnai-kormány (2009-2010)
 
2009 őszén a bizottság javaslatára archíválják a "legkényesebb adatokat" tartalmazó 18 mágnesszalagot.
2010-ben Bajnai Gordon miniszterelnök egy háromtagú, Kenedi János vezette civil bizottságot kért fel, hogy felügyeljék a mágnesszalagok tartalmának feldolgozását, valamint az adatok minősítésének megállapítását, hogy utána a titkosítás alól feloldott információkat nyilvánosságra lehessen hozni. Bajnai sajtótájékoztatón emelte ki, hogy csak azoknak az információknak a titkosított státuszát kívánják meghagyni, melyek Magyarország biztonságához elengedhetetlenek. 
 
 
Második Orbán-kormány (2010 -)
 
2010 végén a bizottság már az Orbán Viktor vezette kormánynak jelentett. A jelentést az a kormányrendelet előzte meg, amely a Kenedi-bizottság megszüntetéséről szólt. A kormány által kiadott hivatalos indoklás szerint születőben van egy törvénytervezet, amely az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalát eredményezné, így a bizottság léte okafogyottá vált. A tervezetet Kenedi János azonban abszurdnak nevezte, hiszen az alapján a megfigyeltek haza is vihették volna a róluk szóló aktákat, így a levéltár dokumentumait szét lehetett volna hordani. A KIM államtitkára, Rétvári Bence erről azt mondta, hogy az érintettek maguk dönthetnék el, hogy a rájuk vonatkozó információkat a nyilvánosságra hozzák, megőrzik vagy pedig megsemmisítik inkább. Az elképzelés nagyon heves tiltakozást váltott ki a történészek és szakértők között, a javaslat pedig végül feledésbe merült.
2011 márciusában elindul a szigoruantitkos.hu honlap, melyre több száz, egykor a BM kötelékébe tartozó szigorúan titkos állományú tiszt neve került fel, köztük ismert politikusok és közéleti személyiségek is. A honlap elindítása alkalmából tartott sajtótájékoztatón megjelent Lázár János is, aki elmondta, hogy a teljes iratnyilvánosság kérdése a Fidesz-kormány első kilenc hónapjában még nem került napirendre, de napirendre fog kerülni.
2012 februárjában Schiffer András, az LMP képviselője indítványozza az ügynökakták megnyitását lehetővé tevő törvénytervezet tárgysorozatba vételét, de a kormánypárti képviselőik többsége ezt leszavazza.

 

59 komment · 1 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://petofiutca.blog.hu/api/trackback/id/tr394271370

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: 1998 óta veri vissza a Fidesz az ügynöktörvényt 2012.03.03. 11:34:59

A kormánytöbbség a múlt héten mindenfajta hozzászólás vagy magyarázat nélkül szavazta le, hogy az országgyűlés napirendre vegye Schiffer Andrásnak a rendszerváltás előtti ügynökök listáit és jelentéseit nyilvánosságra hozó törvényjavaslatát. Az államszoci

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nyilvánosságra hozni mindent! Aki ügynök volt, tartótiszt, besúgó az pusztuljon!
Hollo a hollonak nem vajja ki a szemet. Belertve az utodpartot meg Antaljozsiekat is, akik szinten nem tortek magukat ossze ezugyben kormanyzasuk idejen. Szoval nemcsakafidesz.
Érdekes, hogy mg 20+ év után is ez megy.
Habár eztek személyes adatok, szerintem senki nem arra kíváncsi, hogy valaki egyszer beköpött valakit valami apróságért hanem a lelkes, jómunkásember besúgókat és főnökeiket kellene ismerjük, akkor hátha kikopnának a szemetek a közéletből...
Azt nem értem, hogy az LMP miért nem az ügynöklistáról tart népszavazást, ha annyira fontos nekik. De nagyon úgy néz ki, hogy összes párt az érintett tagjai és háttéremberei miatt ezt is elmutyizza.
A FIDESZ-ben is hemzsegnek a komcsik, besúgók, ügynökök. Ezért.
Nincs olyan FIDESZ-es vezető pozíció, ahol közvetlenül, vagy közeli családi-rokoni szálon ne lenne kimutatható Magyar Szocialista Munkáspárt-i, vagy Kommunista Ifjúsági Szövetségi múlt.

Miről beszélünk?

De, -csak a trollok kedvéért: Lehet sorolni a fentiekben NEM érintetteket, mondjuk államtitkári szintig.

... és akkor, ebben még benne sincsenek a cimborák, a rokonok, a most kifizetendő támogatók, akik ellenzékben eltartották a Fiúkat nyolc évig.

Hajrá Magyarok!
Éppenséggel fordítva is lehet.
Talán inkább nem meri a fidesz összeakasztani a bajszát a "láthatatlan légióval".
Ki tudja milyen bizonyítékok lehetnek a régi titkosszolgák kezében Orbánék belső köreinek a disznóságairól.
@Rokkantnyugdíjaspornósztár: miért kéne népszavazás? nem lett volna egyszerűbb a csodatévő kétharmaddal egyáltalán tárgyalási sorozatba venni a dolgot? de a kétharmad még ezt sem akarta, mindezt árva szó, kommentár nélkül (klasszikus kádári agyonhallgatási technika, látszik, hogy hol tanulták a szakmát...)

úgy látszik, még a kétharmad sem elegendő az ügynök-akták nyilvánosságra hozásához.
a pártfinanszírozás kérdéséről már nem is beszélek.
@GaZe: ok, de pont ezért kellene a népszavazás
Az esetleges ügynökmúlt ismerete nagyon komoly fegyver. Aki ismeri, esetleg birtokában van egy másolat a megfelelő papírokból, az hatalommal bír a papíron szereplő politikussal szemben. Ha publikussá válnak a listák, akkor ez a fegyver megszűnik, hiszen ha mindenki tudja, akkor az illető tovább nem zsarolható. Én inkább arra szavazok, hogy azok tesznek keresztbe az ügynek, akik maguk a pozíciójukból adódóan már hozzáférhettek a listákhoz és így tartják markukban a megfelelő embereket.
Egy bennfentes elküldhetné végre a WikiLeaksnek.
Ilyenkor mi járhat a fejébben annak a turbófideszesnek, aki nagyon utálja a komcsikat?

Évtizedes megválaszolatlan kérdés.
fejében

(Hiába, megremeg a kezem, ha elképzelem, hogy bármi járhat abban.)
@Commandante Jayasuriya: :) Ühüm...

Igor Vaszilijevics Kaya Imbrahim

Már több alkalommal olvastam itt-ott, hogy talán, mégis MARADT bizonyítható nyoma...

Emberekhez köthetően.

Valamiért, van egy olyan sötét érzésem, hogy ezzel az erős Jobbik jön elő majd, -porcelánboltos elefántként-, és nem is feltétlenül a Magyarországi sajtóban.

Ha megcsinálják, odatesz majd...

Bár, nem hiszem, hogy nemzetközileg, addigra bárkit is győzködni kellene, hogy melyik szóvivő, mennyiért enne meg akár egy tányért sz...t is a Hősök terén, azért, hogy hatalomban maradjon.
@Rokkantnyugdíjaspornósztár: egy népszavazás nagyon sokáig tart (a most aktiválódott kérelmüket majd' egy fél éve adták be) a fidesz meg egy-két hete szavazta le egyáltalán a tárgysorozatba vételt.
bár az ilyen VALÓDI népi igényt artikuláló népszavazásokat (nem az ilyen 300forintos politikai kampányokat) a "tisztelt" ház a képviselői költségtérítéses népszavazás aláírásgyűjtésénél mutatta be, hogy mennyire magasról leszarja a választók akaratát.
@ember67: Igen, nagyon jól látod a dolgokat. Mit gondolsz Kövér László a 4 éves kormányzás alatt mit csinált. Összeszedett mindenkiről minden bizonyítékot. Ezt, az adu ászokat nem szeretnék kiadni a kezükből.
@butus, a Magyar Köztársaság állampolgára: Juj, hát NE beszéljünk már így, a harmadik legnagyobb közjogi méltóságról!

ELKÉPZELHETETLENNEK tartom, hogy ilyen alantas eszközökkel élne.
@Napkutya: Nem is kell elkepzelned. Tudd.
Még szamizdatban (ki ismeri már e szót?)követeltem az anyag nyilvánosságra hozatalát, majd pedig valamennyi kormány belügy- illetve titkosszolgálatokat felügyelő miniszterének írtam. Azok, akik egyáltalán válaszra méltattak - korántsem mind tette ezt - rendre megtagadták kívánságom teljesítését. Igaz, mindnyájan más és más ürügyre hivatkoztak.
A hatalmi logika töretlen, a világ szemlélete mai napig változatlan.
Bóvli kormány, sunyi, pofátlan seggszájú miniszterelnökkel, mit várhatunk. Jó ideig ők komcsiztak és akarták, de mert sokan közülük érintettek visszakoztak.

Talpra magyar, itt az idő elzavarni őket!
@tomwar: Hát, talán sejtem.

Tényleg, ma, hány szálon, hány alkalommal zsarolható a jelenlegi magyar hatalmi struktúra, -ha ismert tény, hogy a jelenlegi stabilitást az adja, hogy ők is EGYMÁS golyóit szorítják, a hatalomért?

Jó ez így?
hülyeség. a fidesz generációs párt és a többség 90-ben volt a húszas évei elején közepén járt
@Schindler Pistája: Érdekelne?

Ajánlanám Pokorni nyilatkozatait az apja ügynökmúltjáról...

Vagy a többi párttitkár csemetéét...

Ha valahol azt látod majd, hogy ő erre elköltözött otthonról, elutasította a párt segítséget, megtagadta honnan jött, és ez után a saját lábára állt nulláról, akkor szólj...

Sőt! Vannak konkrét párt vagy KISZ tagok is a jelenlegi készletben!
:)
Navracsics tegnap a Corvinuson azt mondta, hogy azért nem szavazott az ügynökkérdésben, mert a lelkiismerete állt szemben a frakciófegyelemmel.

Ezek szerint frakcióutasításra védték a fideszesek az ügynököket.

Mert Orbánt szolgálják az ügynökök is.
Orbán volt katona, azután Soros alapítvány!

Ki csodálkozik ezen?
Gyuricza Béla a legtehetségesebb Stirlitz volt a tanácsadója! Vajon miért?

kmonitor.hu/adatbazis/cimkek/gripen-ugy/gyuricza-bela
Orbán Zalaegerszeg, Gyuricza Zalaegerszeg, Székesfehérvár! KBH
A KISZ-es srácok zárják a sorokat.
Az egész Fidesz,egy igazi hazug, rohadék komcsibesúgó gyűjtőpárt!
Nincs kivétel,-bár volt valamikor állítólag egy köztük,- de a Kisz-Vezénylőtábornok később beszervezte őt is!!!
A FIDESZ tudja nagyon jól, hogy az ügynök kérdés így neki sokkal többet hoz, mintha nyivánosságra kerülnének az adatok. 20 év után max pukkanna egy nagyot és idővel elmúlna, az érintettek nagy része már nem aktív, ismeretlen. A mostani állapot két ok miatt kedvezőbb: időről-időre be lehet dobni a köztudatba, rá lehet harapni, kommunikálni, pro és kontra érvelni, tematizálni vele a közvéleményt. A másik ok meg az, hogy még mindig nagyon jó zsarolási potenciál az estelges vagy feltételezett érintettekkel szemben és így a " fortélyos félelem igazgat".
Embörök! Pedig nagyon egyszerű a megoldás!
Aki bármilyen fontos állami, párt, képviselő tisztséget vállal annak kötelező nyilvánosságra hozni az aktáját. Már ha ilyen van róla. Ennyi.
Bár gyanítom a fő főknek már régen nincs ilyen...
Megvan ez a lista elektronikusan is? Akkor rá lehetne küldeni ügyes hekkereket!
Nos,akkor melyik Magyarország kommunista pártja a fentiek szerint?

Csak a Fidesz!
Besúgók, spiclik, voltak, vannak,lesznek. A kis halak igen, a lényeg csak részben fog kiderülni. Ezért titkosszolgálat!
Ez nagyon kényes téma, mielőtt bárki is ír valamit, gondolkodjon. Olyan tevékenységről van szó, mely ősidőktől fogva létezik és amíg világ a világ, létezni is fog. Minden ország, társadalmi berendezkedésétől függetlenül alkalmazza. Ez egy ilyen "szakma". Természetesen eltérőek a célok, célcsoportok, de az eszközök, módszerek nagyjából egyeznek. Tisztában kell lenni azzal, hogy egy esetleges "borítás" nagy kockázattal jár. Ma is vannak nyílt, ill. "T" állományú hivatásosok, ill. ügynökök, alkalmi adatszolgáltatók.(besúgók)Ami változott, az az adatgyüjtés, megfigyelés célja, köre, célszemélyei, területei, ill. a felhasználása. Aki ma hivatásos, tehát a munkáját végzi, hogyan bízzon meg az őt foglalkoztató államban (kormányban), ha a múltbéli hivatásosokat a munkájuk miatt üldözni kezdik? Egy esetleg változás után rájuk is sor kerül?(het) Ehhez hasonló a beszervezett ügynökök esete is, kivéve akik kifejezetten pénzért csinálták, csinálják. Mert nem csak a zsarolás (pressziós alap) volt a beszervezés módszere. A hivatásosokat békén kell hagyni, aki pedig engedte pénzért beszervezni magát, az vállalja azt, amit vállalnia kell.
Tehát nem egyszerű ez a kérdés, ne csodálkozzon senki, hogy egyik kormány sem szeretné bolygatni. Amik pedig idáig "kiderültek", azok nem voltak olyan horderejű dolgok, inkább szenzáció számba ment. Gondolom, hogy most kapok majd hideget-meleget.
Képviselői juttatások, fizetések, ügynökkérdés, pártfinanszírozás....................,ilyenkor érdekes módon szinte mindig megvan a három harmad! A hatalmi elit azonnal összezár.
Egyik oldalnak sem érdeke, hogy nyilvánosak legyenek az ügynöklisták. Pedig mikor máskor, ha nem most, a kétharmad erejével?
Ha pedig egyszer majd olyan kormányunk lesz, aki nem érintett (utópia), akkor nem fognak már találni semmit.
Érdekes, mindig azok akarnak teregetni, akiknek nem áll módjába. Pl. Schiffer polit-celeb. és a teljes kalákában mindig aláíró lerobban liberális értelmiségiek.

Hajdan Antall nem kertelt. Mikor meglátta a névsor egy kicsinyke részét, akkor nem akarta a kiborítást - jól tudta mit beszél.

A Horn kormány megtehette volna, hisz a liberálisokkal kétharmaduk volt.
Kuncze Gábor belügyér a rendszerváltás egyik legszörnyűbb alakja inkább a barátaival szemezgetett a levéltárba.
Az SZDSZ húsz éve hamiskártyás, mint mindig, most is mást mondanak, mint tesznek. Számukra nem az lett volna a probléma, hogy mennyien voltak érintettek, hanem az, hogy mit írtak róluk az ügynökök. AZ igazat írták, és húsz év után oda kerültek ahova valók - el a
zsírosbödöntől.
A 98-as Fidesz kormány nem akadályozott meg semmit - igaz nem is borogatott - ők aztán nem igazán voltak érintettek.

Medgyessy kormány eleve érintett a miniszterelnök által, de a gyalázatos liberálisokat ez nem zavarta, a zsoszoért együtt mentek a szocikkal, akik csak SZT tiszti értelembe érintettek.

Most Orbénékon akarják behajtani a lemaradást, de a Fidesz és a szocick racionálisan gondolkodó része nem akar tovább mucsát játszani . de lehet, hogy nincs igazam.

A liberális értelmiségiek állandó önfényezése már a komcsi partizánokat juttatja eszemben. Most nagyon megvannak sértődve, mert kikerültek a pálya szélére, de erről ők nagyon is tehetnek. A Fidesz hatalmas túlhatalmáról nagyban a volt SZDSZ és a polipként ráfonódó urbánus értelmiség tehet.
A SZocikat is ők vitték "bűnbe" - talán már rájöttek.
Pedig aztán nagyon egyszerű a magyarázat: a listák nyilvánosságra hozatala után - nagymamám szavaival élve - "a gatya szaros fele is láthatóvá válik" - esetlegesen és jól tudva a saját házunk táján is, ergo többé nem lehet köpködni senkire sem. Így azonban sokkal kényelmesebb és hasznosabb a dolog: homályos célozgatásokkal rémisztgetni az ellenfeleket (mint a legnagyobb magyar író, Rejtő Jenő "Elveszett revolverek városában" a Probatbicol nevű csodaszer emlegetésével)
Egyébiránt csak nálunk kerítenek ekkora feneket ennek a dolognak. Egyszer s mindenkorra kulturáltan véget kell vetni a dolognak azzal, hogy meg kell alakítani (német mintára) egy inzétetet, ahol KIZÁRÓLAG az érintettek nézhetnek bele az őket érintő aktákba, aztán ha még érdekli a dolog utána is, játssza le a meccset a másik féllel. Ez az egész 60-80 éves emberek múltjára tartozik, akiknek mostanság a hihetetlenül magas nyugdíjuk mellett kisebb dolguk is nagyobb annál, minthogy böngésszenek az őket megfigyelők után. Ebből politikai tőkét akarni kovácsolni, ráadásul úgy, hogy a legjobban kommunistázó és fröcskölő pártok vezetősége és tagsága is tele van a bukott rendszer haszonélvezőivel, illetve kiszolgálóival finoman szólva is undorító és nevetséges.
El kell végre felejteni azt az átkozott zsigeri ösztönt, hogy folyamatosan azzal vagyunk elfoglalva, a másik mikor pisilt be az óvodában, és előre kell tekinteni - összefogva és nem szétforgácsolva. Mindezt persze nem egy kirekesztő szemlélettel, hogy aki másként gondolkodik mint mi, az automatikusan hazaáruló.
Végezetül két idézet a Wikipédia Orbán Nemzetvezető Testvérről szóló hivatalos életrajzából: "Politikai pályafutását gimnáziumi alapszervezeti KISZ-titkárként kezdte" és "1989–1990-ben a Soros Alapítvány ösztöndíjával Oxfordban tanult" (hu.wikipedia.org/wiki/Orb%C3%A1n_Viktor) Hát akkor ez hogy van Orbán elvtárs? Előbb kimegyünk Gyuri bácsi lóvéján Londonba, utána meg lehányjuk?
@puszták éhes vándora:

Jól gondolod:-)
Jöhet pár kérdés?

Hányan lehetnek még ma is aktívak azok közül, akik "átmentették" magukat a szolgálatokban, és akiknek az érdekeire hivatkozva folyton vissza lehet dobni az ügynöktörvényt?
Páran? Tucatnyian? Estleg százan?
És az érem másik oldalán lévő besúgottak, megfigyeltek százezrei? Velük mi lesz?
A lelkileg terrorban tartott, egzisztenciálisan egész életükre megnyomorított áldozatoknak nincs joguk megtudni az igazságot?

Társadalmilag melyik fontosabb? Pár ember védelme, vagy milliók igazsága?

Németországban, Lengyelországban, stb. miért tudták ezt a kérdést megfelelő módon megoldani? Összeomlott-e ennek következtében pl. a német titkosszolgálat? Ugye, hogy nem.
Sajnos nincs másról szó, mint az aktuális hatalom önvédelméről.
Ezt köszönhetjük a vértelen rendszerváltásnak, az ellenzéki kerekasztalnak, a - java részben- átmentett politikai elitnek, és még sok mindennek, amit most nem tudok felsorolni, mert megyek vacsizni.
@Lizarazu:
"hülyeség. a fidesz generációs párt és a többség 90-ben volt a húszas évei elején közepén járt"

Egyrészt már rég nem generációs párt, vagy másfél évtizeddel le vagy maradva. Tagok és miniszterek pl. a Hazafias Népfront volt alelnökei is: Stump, Mikola.

Ráadásul az egyetemisták a világon mindenhol a fiatalok politikailag legaktívabb szereplői, épp az egyetemistákat szervezték be. Orbán pl. már gimnazistaként politizált, alapszervezeti KISZ-titkár volt... De Rogán Antal is KISZ-titkárként kezdte, Kövér meg az MSZMP Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézete ifjúságkutató csoportjának munkatársa volt...

Egyébként meg elnézve azt ahogy építik a pártállamot, a fideszesek korunk újkommunistái.
@Napkutya: "Tényleg, ma, hány szálon, hány alkalommal zsarolható a jelenlegi magyar hatalmi struktúra, -ha ismert tény, hogy a jelenlegi stabilitást az adja, hogy ők is EGYMÁS golyóit szorítják, a hatalomért?"

Konstans zsarolhatóak, és zsarolják is őket, illetve egymást :) Mit gondolsz miért nem tudják pl. már a középvezetőket sem kiszórni az állami cégektől, hivatalokból (nemhogy a felsővezetést)? Kb. felük-2/3-uk valakinek a valakije volt valamikor, ha hozzájuk nyúlnak, akkor borulnak a dominók, és a dominósor legvégén nem szaros kis irodavezetők, meg manágerek állnak :) NAV, rendőrség, BKV, MÁV, körül lehet nézni: mindenhol legalább 2 közvetlen felettese van még a legutolsó irodistának is.
Egyszerűen a jelenlegi politikai elitnek (pártfüggetlenül) nem érdeke a "megtisztulás", mert azzal az egész holdudvaruk menne a levesbe, és ők (a konkrét politikai vezetés) is megtizedelődnének (feleződnének?).
Ez egy ilyen játék: A. szorítja B. heréit, B. markolja C. golyóit, ésatöbbi, és a végén Z. szorítja A. zacsiját. Ha akármelyikük úgy gondolná, hogy leszakítja a másikét, azonnal letépődne mindenkié, a sajátját is beleértve :) Amíg nincs herélés, addig is lehet talicskázni a lóvét, és ez mindenkinek jó. Mármint nekik, mi meg szopjuk be az újabb adókat, meg a strukturális átalakításokat, mégis egyre több és egyre nagyobb lyukakon folyik el a pénz a költségvetésből, mert egyre több embert vesznek be a heretekergetésbe, és egyre több herecsavargatónak kell pénzt adni, hogy NE kezdje meg a herecsavarást. Néha, ha nagy a baj, egy-két strómannt beáldoznak,(Zuschlag, Hagyó, Hunvald, néhány kitűnő példa a közelmúltból a zsiványbecsületre, ők sem fognak beszélni, nekik is satuban a golyójuk), de kb. ennyi.
@Lizarazu: A fidesz tagok átlagéletkora 49-50 év. Ezzel szorosan az MSZP mögött loholnak a 2. helyen.
@Napkutya: Az hogy valaki KISZ tag volt, rohadtul nem jelenti azt, hogy besúgó volt, vagy hogy egyáltalán a rendszer támogatója lett volna... Ez kb olyan csúsztatás, mintha minden kisdobos zenész, vagy minden úttörő kommandós lett volna. Mivel lényegében egy ifjúsági szervezet volt, aki nyüzsögni akart, oda lépett be.
@Blogger Géza:

Hagyjuk már ezt a porhintést. A múltat le kéne zárni, mert már az összes kelet-európai ország megtette. Amíg ez nem történik meg addig itt nem lesz valódi demokrácia sehol sem. A hasbeszélést meg hagyd meg az érintetteknek.
@Blogger Géza: Az ügynököket most támogatják.

Eddig az ügynökök támogatták őket.
A fideszbe folytak össze a hajdani MSZMP azon káderei akiket nem engedtek közvetlen a tűzhöz. Gyanítom nem véletlen, nem voltak azok se hülyék. egy latrina párt ahol összefolyt a szar.

Orbán és szobatársai. Mert ám azt ingyen adják...

Egyébként ügynökök voltak, vannak és lesznek is.
És mai azt csinálják mint 25 éve.
Csak szeretném felhíni a figyelmét az itt kommentelőknek, hogy aki úgy érzi, hogy őt megfigyelték, megnyomorították, lelki terrorban tartották, az bármikor bemehet a levéltárba,kikérheti a róla szóló jelentéseket. Igaz az ügynök nevét nem közlik, de az első oldal után rájön ki írt róla és egyből elmegy a kedve az egésztől.
Ha kicsit jobban akar kutakodni, akkor kis segítséggel simán megtudhatja ki volt a kérdéses ügynök.
Amikor a keletnémet Stasin rajtaütöttek, találtak 17 ezer zsáknyi széttépett papírdokumentumot. Különleges számítástechnikai eljárást fejlesztettek ki arra, hogy a dokumentumokat összerakják, pedig nagyon hosszú ideig tart. (ez a 2000-es évek elején volt, nem tudom, azóta meddig jutottak)

Szóval: nem hagyják annyiban!
Rokkantnyugdíjaspornósztárnak teljesen igaza van, erről kellene népszavazást kezdeményezni az LMP-nek, nem arról ("szociális konzultáció" címen), hogy 18 éves, nyilvánvalóan hót hülye, tanulni, fejlődni képtelen "gyerek"-nek kötelező legyen iskolába járni, hogy ellehetetlenítse a normális tanárok és gyerekek munkáját.
@igényes: ott a pont.Vikit-állitólag-katonaként beszervezték.Persze, ez csak vélelem, a bizonyíték valószínűleg már rég nincs meg..vagy Stumpf-nál van..ez is csak vélelem.
@Foltos Gatya:
De facto:a Fidesz tele van ügynökökkel.Nem is ez a szomorú,hanem az, hogy a sok birka elhitte,hogy ez a párt 1997-ben hirtelen nemzeti párttá vált.Mielőtt bárki megkövezne egyik jelenlegi pártnak sem vagyok híve.A jobboldalt a Fidesz 1998-2002 között felszámolta.Itt már csak egy forradalom segíthetne..
@Magyar100:
Nem kellett ahhoz egyiknek sem katonának lenni, hogy beszervezzék. Miközben a hétköznapi emberek azt se értették, hogy mi a fax az a peresz trojka, meg a glasznoszty amiről Gorbacsov folyton beszél, a komcsik már tudatosan készültek arra, hogy a diktatúrában szerzett előjogaikat áldemokráciába mentsék át. Ezt úgy valósították meg, hogy ők maguk szervezték meg az álellenzéküket, amire természetesen volt kapható biomassza (amíg szar van, veréb is van).
Amikor a Viktorka hangosan ordítozott, hogy a szovjetek húzzanak el az országból, akkor a kérdést már eldöntötték, és ezt természetesen mind a komcsikból egy névváltoztatással - voilá! - demokratikus baloldallá vedlett Horn-félék, mind az álellenzékiek tudták.
www.kibulizottorszag.net/
@Húsleves: Ebben teljes igazad van.Főleg Vikivel kapcsolatban.Az, hogy Soros támogatta,/támogatja most is??/az mindenre választ ad.
@Magyar100:
Ugyanolyan szarházi volt az összes többi is. Horn sem azért engedte át e keletnémeteket Nyugat-németországba, mert élősködőből hirtelen hirtelen demokratikus gondolkodású lett, hanem azért, hogy jó pontokat szerezzen, és ez így is lett. Közben ment a tévében az agymosás ezerrel ("gulyás-kommunizmus", "legvidámabb barakk", stb.), hogy az emberekben azt a képzetet keltsék, hogy a mi komcsijaink kizárólag kényszerűségből lettek népelnyomók, és a lehetőségekhez képest a legjobbat hozták ki a rendszerből. Az, hogy az egyszerű emberek a maguk szintjén ezeket a dolgokat akkor nem ismerhették fel, magától értetődő, hiszen nem rendelkeztek elégséges információval ahhoz, hogy mélyére lássanak a hazugságnak. Nyugati "barátaink" végtelen toleranciája viszont, amellyel legalizálták ezeket, vállalhatatlan.
@Húsleves: Ez is igaz, azzal a megjegyzéssel, hogy Hornnak köze sem volt az átengedéshez/lásd.Páneurópai piknik/.
@Blogger Géza: Ami a KISZ-t, illeti, -hát, ez így igaz is, meg nem is...

Itt mi most nem olyanokról beszélgetünk, akik beléptek a szövetségbe és évente egyszer énekelgettek a tűz mellett, a Balatonnál, -hanem olyan funkcionáriusokról akik azért "nyüzsögtek", és jutottak előnyökhöz, mert az anyapárt tolta őket.

Nem egy közülük ott is folytatta a karrierjét, vagy olyan intézetekben, hivatalokban amiket a párt töltött fel a saját kádereivel...

Éppúgy, mint most. Nincs sok különbség, még a módszerekben sem...

Tényleg ne csúsztassunk!
@Magyar100:
Ha semmi köze nem volt Hornnak az átengedéshez, akkor különösen vastag volt a bőr mocskos a pofáján, hogy átvett ezért egy csomó kitüntetést.
www.mkogy.hu/kepviselo/elet/h073.htm
Bár az alaptörténet nagyon régi, de olvasd végig....

Gazsi cigány szeretne belépni a FIDESZ-be.

Jelentkezik is szabályosan, ahogy kell. Tudja ezt az egész telep az
alvégen. Nagyon szurkolnak neki. Nem sokáig.
Gazsi szomorúan jön haza a felvételi meghallgatásról.
- Mér lóg az orrod Gazsi? - kérdezték.
- Jaj, hát nem vettek fel...
- Há mé nem?
- Azt mondták, hogy sok évig a komenistáknak hegedáltam...
- Jaj, te tökfej! Há mér nem tagadtad le?
- Hogyan tagadhattam vóna.... hiszen mindenik ott vót!

Íme:
Stumpf István :MSZMP tag, Hazafias Népfront alelnök,
Járai Zsigmond : MSZMP tag, kormánytag, III/2 együttműködő,
Matolcsy György : MSZMP tag, III/II együttműködő,
Martonyi János : MSZMP tag, kormánytag, III/2 együttműködő,
Chikán Attila : MSZMP tag,
Pintér Sándor : MSZMP titkár,
Boross Péter : MSZMP tag, DÉLBUDA III/III
Ligetvári Ferenc: MSZMP tag,
Boros Imre MSZMP-titkár, III/II együttműködő D-008
Pozsgay Imre MSZMP PB tag,
Szűrös Mátyás MSZMP KB tag,
Csintalan Sándor MSZMP és MSZP tag, jelenleg a Fidesz és a HÍR TV
ideológiai támasza,
Schmitt Pál : NOB tag, a Los Angelesben rendezett
olimpiai részvétel megfúrója és főkommunikátora, jelenleg közt. elnök
hazánk nagyobb dicsőségére
Kerényi Imre : MSZMP alapszervezeti titkár,
Torgyán József : alias Szatmári, III/III-mas együttműködő, az első
Orbán kormány minisztere,
Balogh Gyula : MSZMP tag,
Szita Károly : III/III együttműködő,
Mikola István - Hazafias Népfront alelnök
Fónagy János : MSZMP tag,
Vonza András : MSZMP tag,
Szabadi Béla : MSZMP tag, munkásőr,
Varga Mihály : KISZ titkár,
Deutsch Tamás : KISZ titkár,
Orbán Viktor : KISZ titkár, a papa párttitkár
Kövér László : KISZ-titkár, Magyar Szocialista Munkáspárt Központi
Bizottsága alá tartozó Párttörténeti Intézet tudományos munkatársa ( az
egyetem elvégzése után azonnal, mivel a nagypapa 1919-es VÖRÖSKATONA
VOLT , az egész Kövér család ebből élt a Kádár rendszerben )
Tudna valaki segíteni abban, hogy az új Magyar pókertörvény mennyiben vonatkozik a póker játékosok adózására és mikortól lép ténylegesen életbe?
süti beállítások módosítása